Bij één of twee paarden worden voorrijkosten gerekend. Maak je een afspraak voor meer dan 3 paarden komen deze kosten te vervallen.